Protų nutekėjimas

Viena iš aukštos kvalifikacijos darbo jėgos migracijos formų. Atsirado šio amžiaus viduryje dėl mokslo ir technikos revoliucijos bei kvalifikuotų specialistų emigracijos (daugiausia iš besivystančių šalių į išsivysčiusias). Ekonominis šio reiškinio pagrindas – nevienodas šalių socialinio, ekonominio, mokslinio – techninio išsivystymo lygis. Protų nutekėjimas dar labiau didina išsivystymo lygio tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių skirtumą.