Racionalių lūkesčių teorija

Teorija, aiškinanti, jog žmonės supranta, kaip veikia ekonomika, ir sugeba mokytis iš klaidų. Būsimos ūkio raidos lūkesčiai yra racionalūs, jei jie nėra šališki turimos informacijos atžvilgiu. Jie gali būti adaptyviniai – jei žmonės suvokia ekonomikos ateitį būtent tokią pat, kaip praeityje, arba koreguojantys – jei žmonės suvokia praeityje darę ūkinių sprendimų klaidų. Teorijos šalininkai teigia, kad dėl lūkesčių racionalumo numatomos makroekonominės priemonės nedarys reikiamo poveikio realiajai BNP apimčiai ir nedarbo lygiui. Tačiau racionaliųjų lūkesčių modelis labai tinkamas laisvosios konkurencijos rinkose.

susiję terminai:

Ekonomika

Modelis