Realiosios pajamos

Šeimų pajamos, paverstos prekėmis, kurias galima įsigyti už nominalias pajamas, pakoreguotas pagal kainų lygio pokytį. Realiųjų pajamų dydį lemia realusis darbo užmokestis ir valstybės priemokos (specialiosios, tiesioginės, netiesioginės). Realųjį darbo užmokestį sudaro prekių ir paslaugų suma, kurią galima įsigyti už nominalų darbo užmokestį. Prie realiųjų pajamų priskaičiuojamos taip pat pajamos, gaunamos palūkanų, pelno ir rentos pavidalu.

susiję terminai:

Darbo užmokestis

Pajamos

Prekė