Reguliavimas

Kryptingas, veiksmingas procesas, kuriuo siekiama išsaugoti arba pakeisti bet kokį socialinį ir ekonominį reiškinį ekonominėmis, socialinėmis, organizacinėmis ir kitokiomis priemonėmis.