Rentabilumas

Pelningumas, pajamų gausumas, gamybos išlaidų kompensacija, parodanti materialinių, darbo ir piniginių resursų panaudojimo efektyvumą.

Rentabilumas apskaičiuojamas pagal gauto pelno dydį, lyginant su investicijomis į pagrindinius gamybinius fondus ir apyvartines lėšas.