Ribinė darbo jėgos kaina

Darbo užmokesčio pasikeitimas, darbo jėgos kaštams išaugus vienu vienetu.