Ribinis

Kokio nors rodiklio pasikeitimo (apibūdinimas), kai jį lemiantis veiksnys pasikeičia vienu vienetu.