Ribinis pajamų produktas

Įmonės bendrųjų pajamų prieaugis, priskirtinas paskutiniam kintamojo gamybos veiksnio sąnaudų vienetui.