Ribinis polinkis vartoti

Ta papildomai gautų disponuojamų pajamų dalis, kurią šeima arba visuomenė išleistų papildomam vartojimui (likutį skirdama taupyti). Ribinį polinkį vartoti galima nustatyti pagal vartojimo prieaugiui skirtų pajamų ir disponuojamų pajamų prieaugio santykį.