Ribinis produktas

Produkto prieaugis, padidinus vieno iš gamybos veiksnių sąnaudas vienu vienetu, kitų išteklių sąnaudoms liekant pastovioms.