Ribinių kaštų kainodara

Tokia prekių ir paslaugų kainų nustatymo tvarka, kai kainos prilyginamos ribiniams kaštams.

susiję terminai:

Paslauga

Prekė

Ribiniai kaštai