Ribota atsakomybė

Įsipareigojimas išmokėti skolas tik esant toms lėšoms, kurios investuotos į konkrečią firmą ar bendrovę perkant akcijas. Kitu turtu ir pinigais akcininkas nėra skolingas bendrovei. Ribotos atsakomybės privilegiją suteikia akcininkams įstatymai, reguliuojantys ūkinę veiklą.

susiję terminai:

Akcija

Akcininkas

Pinigai

Skola