Rinkos ir buhalterinės vertės santykis

Rodiklis, parodantis paprastųjų vardinių akcijų rinkos ir buhalterinės vertės santykį.