Rinkos pusiausvyra

Ekonomikos būklė, kai rinkos jėgos pusiausvyros viena kitai ir neatsiranda kurių nors procesų kitimo tendencijų. Ji pasiekiama, kai prekių kiekis, kurį pirkėjai nori įsigyti, lygus kiekiui, kurį pardavėjas nori parduoti. Taigi rinkos pusiausvyra atsiranda esant tokiai kainai ir kiekiui, kai paklausos ir pasiūlos jėgos yra lygios. Esant šiai pusiausvyrai prekės kaina ir kiekis nekinta tol, kol nekinta jokie kiti veiksniai. Prekės perteklius rinkoje atsiranda tada, kai jos pardavėjų siūlomas prekės kiekis didesnis už jos pirkėjų pageidaujamą kiekį, kai prekės kaina didesnė už pusiausvyros kainos lygį. Vadinamoji pusiausvyros kaina yra tada, kai pirkėjų pageidaujamas ir pardavėjų siūlomas prekės kiekis sutampa. Rinkos pusiausvyros taškas – tai tarsi ekonominis magnetas, kuris traukia į save prekės rinkos kainą ir neleidžia jai atitrūkti nuo pusiausvyros kainos lygio: gamintojai monopolistai nesuinteresuoti prekės kainos mažinti iki pusiausvyros lygio, o vartotojai monopolistai nesuinteresuoti jos kelti iki pusiausvyros lygio. Tokiomis sąlygomis rinkos pusiausvyra formuojasi lėtai ir gali sukelti neefektyvų gamybinių išteklių panaudojimą.

susiję terminai:

Kaina

Perteklius

Prekė

Pusiausvyra