Sandoris CIP

Sutarties forma, naudojama visoms pervežimo rūšims ir jų kombinacijoms, kai pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekės pervežimo išlaidas ir draudimą nuo galimo jos sugadinimo pervežant tą prekią į paskirtą vietą. Šioje sutartyje naudojamos kainos vadinamos CIF kainomis.

susiję terminai:

Prekė