Sandoris DDP

Sutarties forma, naudojama visoms pervežimų rūšims, kai pardavėjui tenka visa atsakomybė už savalaikį prekės pristatymą į paskirtą vietą. Šioje sutartyje naudojamos kainos vadinamos DDP kainomis.

susiję terminai:

Prekė