Sankcijos

Priemonės, kurių imamasi, siekiant priversti kitą ekonominį subjektą pakeisti elgesį. Tai gali būti blokada, importą ribojančios priemonės ir t. t.