Santaupos

Iš karto nesunaudota pajamų dalis, apskaičiuojama iš disponuojamųjų pajamų atėmus vartojimo išlaidas. Asmeninės santaupos – gyventojų grynųjų pajamų ir vartojimo išlaidų skirtumas. Nacionalinės santaupos – asmeninių, verslininkų ir vyriausybės santaupų suma. Priverstinės santaupos – situacija, kai šeimos nekontroliuoja savo pajamų, tampančių santaupomis, nors norėtų jas naudoti, arba kai mokesčiai naudojami investavimo projektams finansuoti.

susiję terminai:

Mokesčiai