Savikaina

Įmonės (juridinio asmens) pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų dalis, likusi atskaičiavus iš visų uždirbtų pajamų pajamas sunaudotas žaliavoms, komplektavimo gaminiams ir perparduoti skirtoms prekėms pirkti (atėmus grąžinimus, diskontus, nukainojimus ir visus mokesčius, susijusius su pirkiniais).

susiję terminai:

Prekė