Skurdo lygis

Minimalaus pajamų dydžio nustatymas. Skurdo riba – oficialiai nustatytas pajamų dydis, būtinas siekiant skurdo išvengti.

susiję terminai:

Absoliutus skurdas

Skurdas