Smukimas

Ūkinės veikos ciklo fazė nuo aukščiausiojo pakilimo taško iki žemiausiojo krizės (depresijos) taško. Smukimas – tai ūkinio aktyvumo sulėtėjimas, besireiškiantis realiojo BNP augimo tempų lėtėjimu arba santykiniu, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, jo sumažėjimu.

susiję terminai:

Krizė