Socialiai labiausiai pažeidžiami gyventojai

Papildomų užimtumo garantijų turintys bedarbiai. Plačiąja prasme – tai asmenys, negalintys pragyventi iš savo pajamų. Toks terminas vartojamas kalbant ne apie atskiras bedarbių kategorijas, bet apie visus kitus mažesnes pajamas turinčius asmenis (pvz., pensininkus, darbingo ir nedarbingo amžiaus invalidus ir pan.).

susiję terminai:

Bedarbiai