Socialinės garantijos netekus darbo

Valstybės garantijos piliečiams, netekusiems darbo, pradedantiems darbinę veiklą arba po ilgesnės pertraukos grįžtantiems į darbo rinką ir negalintiems įsidarbinti. Jas nustato Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymo 6 straipsnis: nemokamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos, informacija apie laisvas darbo vietas; nemoka- mos biržos paslaugos įsidarbinant; nemokamas profesinis mokymas netekus darbo; galimybė nedarbo atveju dirbti viešuosius darbus ir Užimtumo fondo remiamus darbus; bedarbio pašalpa.

susiję terminai:

Darbo vieta

Profesinis mokymas