Socialiniai (visuomeniniai) kaštai

Ūkinės veiklos subjekto individualių kaštų ir jo išorinių kaštų suma.