Socialinio aprūpinimo pašalpos

Išmokos, socialiniu pagrindu teikiamos visuomenės nariams, turintiems mažai pajamų (bedarbiams, pensininkams, invalidams, nepilnoms šeimoms ir t. t.). Socialinio aprūpinimo pašalpos gali būti piniginių išmokų formos (pvz., bedarbio pašalpos, pensijos ir pan.) arba išmokų natūra formos (pvz., talonai drabužiams, maistui, nemokamas transportas ir pan.).