Socialinio draudimo įmokos

Tikslinės paskirties lėšos, darbuotojų, darbdavių ir kitų gyventojų (tų, kurių pajamos nesusijusios su darbo santykiais) mokamos į valstybės ar privačius socialinio draudimo fondus; lėšos naudojamos socialinei gyventojų paramai.

susiję terminai:

Pajamos