Socialinio draudimo pažymėjimas

Dokumentas, kuriame įrašomi duomenys apie apdraustojo asmens gautą apmokėjimą už darbą, iš kurio buvo sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (draudžiamosios pajamos), nurodomos darbdavio ir apdraustojo sumokėtos įmokų sumos ir draudimo laikotarpiai. Vadovaujantis šiais įrašais, nustatoma teisė į Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytą išmoką. Įrašus daro darbdavys ne rečiau kaip kartą per metus. Visi duomenys yra kaupiami teritoriniame fondo valdybos skyriuje.