Socializmas

Ekonominė sistema, kuriai esant, daiktiniai gamybos veiksniai (kapitalas, žemė) yra valstybės nuosavybė; politinis mokymas, pabrėžiantis kolektyvinę gamybos priemonių nuosavybę ir skiriantis daug dėmesio valstybiniam ūkio valdymui su labai išplitusia visuomenine nuosavybe, nors ji leidžia ribotai reikštis rinkai. K. Marksas laikė socializmą privataus verslo sistemos pabaigos ir komunizmo pradžios laikotarpiu. Praktiškai socializmas, kurio esmė buvo panaikinti privačią nuosavybę ir apriboti pilietines laisves, nepasitvirtino ir žlugo daugelyje socialistinių šalių.

susiję terminai:

Gamybos veiksniai

Nuosavybė

Rinka