Specialybė

Tam tikra mokslo žinių ir praktinių įgūdžių visuma, kurią perima žmogus, rengdamasis konkrečios profesijos darbui, t. y. įgyja reikiamą kvalifikaciją. Giminingos specialybės sudaro vieną grupę – profesiją, pvz., į statybininko profesiją įeina mūrininko, tinkuotojo, dažytojo ir kitos specialybes.