Streikas

Darbuotojų kolektyvinis atsisakymas dirbti, kol darbdaviai arba vyriausybė nepatenkins jų keliamų reikalavimų. Tai kraštutinė darbo ginčų sprendimo priemonė.