Subsidija

Valstybės ekonominės (finansinės) pagalbos teikimas vietinės rinkos privačiam sektoriui arba kurios nors prekės (paslaugos) vartotojams.

Paprastai valstybė, teikdama subsidijas, negauna ekvivalentinės kompensacijos.

Subsidijos gali taip pat reikštis per tiesioginius ir netiesioginius mokesčius.

Subsidija teikiama:

  1. Firmai, kad ji išlaikytų ar sumažintų savo produktų kainą, nemažindama gamybos apimties ir atitinkamų produktų vartojimo.
  2. Sunkioje finansinėje padėtyje atsidūrusioms firmoms ar pramonės šakoms, kurių išsaugojimas itin svarbus šalies ekonomikai.

Subsidijos, kaip pajamų perskirstymo priemonė, skiriamos siekiant sumažinti produktų kainas (pvz., duonos, pieno), kurios sudaro didelę gyventojų su mažesnėmis pajamomis biudžeto dalį, arba yra priemonė tiesiogiai paremti pajamas.