Substitucijos efektas

Situacija, kai keičiasi prekių paklausa, vienoms prekėms santykinai nupigus, kitoms – santykinai pabrangus, o realioms pajamoms išlikus pastovioms. Substitucijos principo esmė: išteklių sąnaudų proporcijos kinta taip, kaip kinta jų santykinės kainos. Substitutas - prekė, kuri gali pakeisti kitą prekę, tenkinant poreikį.

susiję terminai:

Paklausa

Prekė