Suinteresuotumas

Vienas iš svarbiausių rinkos ekonomikos atributų, kai ekonominio subjekto principu grindžiamas sprendimas ūkinėje veikloje, siekiant asmeninės, kolektyvinės ar visuomeninės naudos. Skiriamas asmeninis, kolektyvinis ir visuomeninis suinteresuotumas.