Suokalbis

Pardavėjų susitarimas dėl bendrų kainų arba dėl rinkos pasidalijimo. Paprastai draudžiamas valstybės antimonopolinių įstatymų. Suokalbis gali būti viešas arba slaptas, įformintas arba neįformintas.