Tarifas

Mokėjimų už kokias nors prekes (paslaugas) įkainis. Dažniausiai pasitaikantys tarifai: transporto tarifai – už keleivių, krovinių, bagažo vežimą; ryšių tarifai – už naudojimąsi ryšių priemonėmis; komunaliniai tarifai – už naudojimąsi energija, dujomis, vandeniu ir kt.; muitų tarifai – mokesčiai už prekių įvežimą į šalį ar išvežimą. Importo tarifų paskirtis – apsaugoti šalies pramonės šakas nuo užsienio konkurencijos ir surinkti pajamas valstybei. Yra dvi pagrindinės muitų tarifo formos: a) pagal vertę apskaičiuojamas muitas (imamas kaip nustatytas prekės vertės procentas); b) specialusis muitas (imamas kaip nustatyta pinigų suma nuo materialaus prekės vieneto).