Tarpinė prekė

Prekė, perkama perparduoti arba kitai prekei gaminti;