Tarpininkavimas įdarbinant

Viena iš svarbiausiųjų darbo biržos funkcijų, tarpininkavimo formų, t. y. darbo vietos suradimas darbo ieškančiam piliečiui.