Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

Speciali Jungtinių Tautų (JT) agentūra, kurios tikslas – prisidėti prie gyvenimo lygio ir darbo sąlygų gerinimo visame pasaulyje, prie socialinio teisingumo, kaip taikos pasaulyje garanto. TDO įkurta 1919 metais, patvirtinta Versalio sutartimi, o JT organu tapo 1946 metais. TDO veikla įvairiais aspektais susijusi su įvairiomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis, turinčiomis įtakos užimtumui pasaulyje. Ji remia šalių nacionalinę užimtumo politiką, teikia techninę pagalbą darbuotojų profesiniam rengimui, skatina tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje. TDO narė yra ir Lietuva.

susiję terminai:

Veikla