Taupymo funkcija

Asmeninio taupymo apimties ir disponuojamų pajamų santykis. Taupymas yra asmeninių disponuojamų (grynųjų) pajamų ir vartojimo išlaidų skirtumas. Taupymo paradoksas – dėsningumas, pagal kurį padidėjęs taupymas gali sukelti efektą, priešingą taupymo intencijoms: dėl didesnio taupymo sumažėjusios namų ūkio išlaidos, skirtos vartojimui, sukels gamybos apimties sumažėjimą, kuris savo ruožtu nulems pajamų mažėjimą, ir dėl to namų ūkiai atsidurs prastesnėje padėtyje, negu ėmę taupyti arba suintensyvinę taupymą. Šitaip neatsitiks, jei yra efektyvūs kanalai, kuriais padidėjusios taupomos lėšos nukreipiamos investicijoms didinti.

susiję terminai:

Išlaidos