Technologinis nedarbas

Nedarbo rūšis, susijusi su naujos kartos technikos ir technologijos diegimu (gamybos ir darbo procesų automatizavimu, kompiuterizavimu). Dėl to dalis darbuotojų tampa nereikalingi, kitiems būtina persikvalifikuoti. Jis būdingas visoms išsivysčiusioms rinkos ekonomikos šalims, o ypač toms, kuriose sparčią mokslo ir technikos pažangą lydi didelės užimtųjų pajamos (darbo užmokestis). Tokioms sąlygoms esant darbdaviams naudingiau brangią darbo jėgą pakeisti naujausia technika, panaudoti naujausias technologijas.

susiję terminai:

Pajamos