Trestas

Monopolinis susivienijimas, kuriame gamybos priemonės sujungiamos į vieną stambų gamybos kompleksą.

Įmonės, sudarančios trestą, pavaldžios pagrindinei bendrovei, o verslininkai praranda ūkinį ir finansinį savarankiškumą, tampa pajininkais arba naujos įmonės akcininkais.

Treste nėra užbaigto kapitalo centralizacijos proceso: bendras pelnas paskirstomas atsižvelgiant į dalinį įmonių dalyvavimą.