Turtas

Ištekliai turintys ekonominę vertę, kuriuos valdo ir kontroliuoja fizinis ar juridinis asmuo, įmonė, ar šalis tikėdamasi, kad jis suteiks naudos ateityje.

Turto pavyzdžiai:

  • Asmeniui/(ims) priklausanti žemė,
  • Gamybiniai pastatai ir įrenginiai,
  • Gyvenamasis namas,
  • Ilgo vartojimo reikmenys bei finansiniai aktyvai (pinigai, taupomieji indėliai, akcijos, obligacijos, draudimo polisai),
  • Likvidinių ir nelikvidinių vertybių suma, kuria disponuoja ekonominis subjektas.