Ūkininkas

Asmuo, kuris turi savo ūkį ir jam vadovauja, disponuoja žeme, technika ir kitais ištekliais, prisiimdamas visą su tuo susijusią riziką. Rinkos ekonomikos šalyse ši sąvoka siejama su ūkininko statusu, kurį rodo ūkininkaujančių asmenų registravimas vietos savivaldos organuose, jų kvalifikacinis lygis, žemės sklypo dydis, žemės nuosavybė, socialinio draudimo ir žemės mokesčių mokėjimas, pagamintų produktų pardavimas rinkoje. Žemės nuosavybė toli gražu nėra reikšmingiausias ūkininko bruožas, nes dirbti žemės ūkyje gali ir žemės nuomininkai. Ūkininko statusas apibūdina teisinį šios sąvokos aspektą. Ekonomikoje ūkininko sąvoka siejama su darbu žemės ūkyje. Pagal tarptautinius standartus (namų ūkio darbo jėgos tyrimus) ūkininkaujančių asmenų skaičių rodo žemės ūkyje dirbančių gyventojų (nesvarbu, koks jų juridinis statusas) skaičius. Lietuvos statistikos departamentas ūkininkais dažniausiai laiko asmenis, turinčius daugiau nei 3 ha žemės.

susiję terminai:

Ištekliai

Nuosavybė