Ūkio mobilizavimas

Šalies ekonominių išteklių sutelkimas kuriam nors svarbiam tikslui pasiekti. Ūkio mobilizavimas paprastai susijęs su darbo jėgos poreikio padidėjimu, viršvalandiniu darbu, labai dideliu gamybos priemonių apkrovimu.