Uždarbio nukrypimas nuo normos

Uždarbio (atlyginimų) didėjimas greičiau negu nustatyta vienam darbo jėgos vienetui. Yra daug veiksnių, skatinančių tokį nukrypimą: viršvalandžiai, premijos, specialios (autorinės) sutartys ir t. t. Ten, kur labai reikalingi aukštos kvalifikacijos darbuotojai, mokama daugiau, negu ten, kur jų netrūksta. Dažniausiai uždarbio nukrypimas nuo normos būna ten, kur dirba etatiniai darbininkai, nes čia darbdaviai linkę padidinti darbo užmokestį, kad tik išlaikytų darbo jėgą.