Užimti asmeniniame ūkyje sklypininkai

Ūkininkaujantys gyventojai, turintys 2-3 ha žemės ir sudarantys smulkųjį žemės ūkio sektorių. Pagal Lietuvos Respublikos valstiečių ūkio įstatymą gyvenančioms kaime ir dirbančioms žemės ūkyje šeimoms paprastai priklauso 3 ha žemės sklypas. Kaimo tarnautojai, pvz., mokytojai, gali turėti iki 2 ha žemės sklypą.