Užsienio prekybos lyginamojo pranašumo teorija

Teorija, teigianti, kad valstybė turi specializuotis gaminti tokias prekes, kurias gali gaminti santykinai žemesniais kaštais, palyginti su kitomis valstybėmis. Importuoti reikia tokias prekes, kurias ji gamina santykinai aukštais kaštais. Šitaip susidaro kiekvienos valstybės konkrečių ūkio šakų lyginamasis pranašumas, kuris ir lemia užsienio prekybos struktūrą.