Užsienio prekybos multiplikatorius

Koeficientas, parodantis bendrojo nacionalinio produkto kitimo priklausomybę nuo užsienio prekybos masto pokyčio. Užsienio prekybos multiplikatoriaus efektą lemia šios priežastys: 1. išlaidos importuotoms prekėms didina paklausą šalies viduje; 2. padidėjus importui, didėja eksportuojančios šalies pajamos, o tai sudaro sąlygas didinti savo šalies eksportą.

susiję terminai:

Išlaidos

Pajamos

Prekė