Užsienio skola

Nepadengtos valstybės skolos užsieniui ir neišmokėti šių skolų procentai.