Valiutų rinka

Rinka, kurioje vyksta įvairių valiutų mainai.

Valiutų rinkos finansiniai instrumentai:

  • Įvairių šalių pinigai: banknotai, monetos, depozitai.
  • Vertybiniai popieriai, artimi pinigams: įsakytiniai vekseliai ar bankų pervedimo vekseliai).